Taisyklės

Aš, įsigydamas (-a) Sveiko stuburo mokyklos paslaugą ir dalyvaudamas Sveiko stuburo mokyklos renginiuose, suprantu ir sutinku, kad pratybų, seminarų ir kt. renginių metu bus atliekami fiziniai pratimai. Suprantu, kad pratimus atlikti galiu tiek, kiek man leidžia mano fizinė bei sveikatos būklė ir galimybės. Suprantu, kad mokytojo rodomas pratimas ar siūlymas jį atlikti nėra privalomas ir jokiu būdu nėra pareiga man atlikti pratimą taip, kaip rodo mokytojas. Suprantu, kad darydamas pratimus pirmiausia turiu klausytis savęs, neskubėti, galiu praleisti man sudėtingus pratimus. Suprantu, kad pajutęs nemalonų, neįprastą pojūtį ar skausmą turiu pratimo nebetęsti ir nedelsiant sustoti.

Suprantu ir sutinku, kad tam tikrais atvejais mokytojas (-a) gali padėti padaryti tam tikrą pratimą, tai darydamas mane paliesti. Taip pat suprantu, kad tikrindamas, ar teisingai kvėpuoju, mokytojas gali paliesti mano pilvą.

Suprantu, kad visa informacija, pateikiama Sveiko stuburo mokyklos interneto svetainėje, interneto transliacijų ir gyvai vykstančių pratybų, seminarų, konferencijų metu gauta vaizdo, garso ar rašytinė informacija, piešiniai, schemos, nuotraukos, pozos ir patarimai yra Sveiko stuburo mokyklos nuosavybė. Suprantu, kad neturiu teisės bet kokia forma kopijuoti, atgaminti, viešai skelbti, dalintis interneto ar kitais tinklais ar padaryti viešai prieinamą kompiuterių tinklais, bet kokiose patalpose ar terminaluose. Ši informacija skirta tik mano asmeniniam naudojimui.

Sutinku su žemiau nurodytomis taisyklėmis ir sąlygomis ir įsigydamas paslaugą ar prekę patvirtinu, kad perskaičiau ir supratau jas. Taisyklės yra čia:

SVEIKO STUBURO MOKYKLOS TAISYKLĖS

1. TAISYKLĖS IR SĄLYGOS

Sveiko stuburo mokyklos (toliau – Mokyklos) taisyklės (toliau – Taisyklės) yra privalomos visiems asmenims, kurie naudojasi Mokyklos paslaugomis bei dalyvauja Mokyklos rengiamuose mokymuose, seminaruose pratybose, ir kt. renginiuose, kurie rengiami Mokykloje ir už jo ribų. Visi asmenys, norintys naudotis Mokyklos paslaugomis (toliau – Lankytojai), privalo susipažinti su šiomis taisyklėmis ir jų laikytis. Už nepilnamečius atsako jų tėvai, patvirtindami, kad nepilnamečio sveikatos būklė leidžia naudotis Mokyklos paslaugomis.
1.1. Prieš pradedant lankytis Mokykloje ar Mokyklos rengiamuose seminaruose, pratybose ir mokymuose bei įsigyjant Mokyklos internetu paslaugą rekomenduojama pasikonsultuoti su savo gydytoju ir įsitikinti, ar sveikatos būklė leidžia naudotis Mokyklos ir Mokyklos internetu paslaugomis.
Visa atsakomybė dėl Lankytojo sveikatos sutrikimų, nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis Mokykloje bei Mokyklos organizuojamuose seminaruose, pratybose, mokymuose ir kt. renginiuose bei naudojantis Mokyklos internetu paslaugomis, tenka Lankytojui. Mokykla neatsako ir neatlygina Lankytojui dėl jo sveikatai ir gyvybei atsitikusios turtinės bei neturtinės žalos.
1.2. Lankytojai, norintys naudotis Mokyklos ir Mokyklos internetu paslaugomis, privalo sumokėti už paslaugą prieš ją gaudami.
1.3. Lankytojai Mokyklos paslaugomis gali naudotis tik pagal numatytą užsiėmimų, seminarų ir renginių tvarkaraštį. Mokykla turi teisę keisti instruktorius bei paslaugų tvarkaraštį.
1.4. Mokyklos internetu vaizdo konferencijos ir seminarai vyksta pagal iš anksto numatytą tvarkaraštį ir trukmę. Sveiko stuburo mokykla pasilieka teisę keisti konferencijos laiką ar pranešėją.
1.5. Į salę lankytojai įleidžiami tik su švaria sportui skirta apranga, be avalynės.
1.6. Vertingų daiktų ir pinigų į Mokyklos rengiamus seminarus, pratybas ir kitus renginius neštis nerekomenduojame, asmeninių daiktų prašome nepalikti be priežiūros. Mokykla neatsako už Lankytojų asmeninių daiktų dingimą, praradimą ar sugadinimą.

2. PASLAUGŲ GALIOJIMAS, LANKYTOJŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IR ĮMOKŲ GRĄŽINIMO TAISYKLĖS

2.1. Mokyklos Abonementai galioja tik tą mėnesį, datą ir laiką, kuriam yra įsigyti. Pasibaigus Abonemento galiojimo laikui, neišnaudotas pratybų laikas į kitą mėnesį nekeliamas. Jis anuliuojasi kartu su Abonemento galiojimo laiku. Praleisti užsiėmimai nekompensuojami ir nekeičiami. Tai galioja ir visiems kitiems grupiniams ir individualiems Mokyklos rengiamiems užsiėmimams ir renginiams.
2.2. Perkant Abonementą išsyk keliems mėnesiams, jis galioja tiek mėnesių, kiek nurodyta perkant ir pradeda galioti nuo įsigijimo dienos. Abonementas galioja tik tomis dienomis ir valandomis, kurioms buvo įsigytas.
2.3. Mokyklos internetu narystė (abonementas) pradeda galioti išsyk įsigijus paslaugą ir galioja tiek dienų, kiek Lankytojas įsigyja. Pasibaigus narystės galiojimo laikui, narystę Lankytojas turi pratęsti įsigydamas naują narystę (abonementą) – narystė į kitą mėnesį nekeliama. Prisijungimas prie Mokyklos internetu anuliuojasi kartu su narystės galiojimo laiku. Tai galioja visoms Mokyklos internetu paslaugoms ir pasiūlymams.
2.4. Perkant Mokyklos internetu narystę išsyk keliems mėnesiams, ji galioja tiek mėnesių, kiek nurodyta perkant ir pradeda galioti nuo įsigijimo dienos.
2.5. Su vienu Abonementu užsiėmimus lankyti gali tik vienas narys: Abonementas yra vardinis. Tai galioja ir bilietams į seminarus, pratybas, mokymus ir kitus Mokyklos organizuojamus renginius. Išimtinu atveju, suderinus su administracija, tas abonementas gali būti atiduotas kitam šeimos nariui ar padovanotas kitam asmeniui.
2.6. Viena Mokyklos internetu narystė suteikia teisę naudotis Mokyklos internetu paslaugomis vienam asmeniui – narystė yra vardinė. Išimtiniu atveju, suderinus su administracija, tas abonementas gali būti atiduotas kitam šeimos nariui ar padovanotas kitam asmeniui.
2.7. Pinigai už abonementus, renginius, seminarus, pratybas, kitus Mokyklos organizuojamus renginius, paslaugas ir produktus bei už Mokyklos internetu narystę ir paslaugas yra negrąžinami, bilietai ir abonementai nekeičiami.
2.8. Perkelti individualaus užsiėmimo laiką galima tik įspėjus vėliausiai prieš 24 valandas. Jei asmuo neatvyksta sutartu laiku arba praneša vėliau nei nurodyta, pinigai nėra grąžinami ir užsiėmimas į kitą laiką neperkeliamas.
2.9. Dovanų kuponai galioja 6 mėnesius nuo įsigijimo datos. Pinigai už dovanų kuponus negrąžinami, dovanų kuponai į pinigus nekeičiami.

3. PRIVATUMO POLITIKA

3.1. Fotografuoti, filmuoti ir įrašinėti vaizdą bei garsą užsiėmimų, pratybų, seminarų, mokymų ir kt. renginių metu draudžiama.
3.2. Visa informacija, pateikiama pratybų, seminarų, užsiėmimų ir kitų renginių metu, interneto svetainėje https://www.stuburomokykla.lt/, taip pat Mokyklos internetu vaizdo, garso turinys, nuotraukos, tekstai ir kita informacija priklauso Mokyklai. Bet kokia forma atgaminti, kopijuoti, viešai skelbti, dalintis interneto ar kitais tinklais ar padaryti viešai prieinamą kompiuterių tinklais bet kokiose patalpose ar terminaluose bet kokiu tikslu yra draudžiama.
3.3. Mokykla paslaugų teikimo tikslais kaupia ir tvarko šiuos Lankytojo duomenis:

3.3.1. Vardas ir pavardė: kaupiami, tvarkomi ir saugomi dvejus metus nuo paskutinės paslaugos suteikimo datos;
3.3.2. Elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: kaupiami, tvarkomi ir saugomi du metus nuo paskutinės paslaugos suteikimo datos;
3.3.3. Lankytojui išreiškus pageidavimą gauti Mokyklos pasiūlymus elektroniniu paštu ir/ar telefonu, jo elektroninio pašto adresas ir telefono numeris kaupiamas, tvarkomas ir saugomas iki tol, kol Lankytojas atsisako gauti Mokyklos pasiūlymus.
3.3.4. Lankytojui pareikalavus Mokykla ištrina visą Lankytojo apie jį Mokyklai pateiktą informaciją išskyrus tą, kurią privalo saugoti pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus juose nustatytą laiką.
3.3.5. Mokykla turimų Lankytojo asmens duomenų be išankstinio raštiško Lankytojo prašymo ar sutikimo neperduoda tretiesiems asmenims.

3.4. Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir rinkodaros tikslais naudojame slapukus (ang. cookies). Juos galite bet kada atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus.

4. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

4.1. Mokyklos administracija pasilieka teisę atnaujinti šias Taisykles be išankstinio perspėjimo.
4.2. Kiekvienas Lankytojas, atėjęs į Mokyklą ir įsigijęs terminuotą abonementą, sumokėjęs vienkartinį paslaugos mokestį arba įsigijęs Mokyklos internetu narystę, įgyja teisę naudotis Mokyklos teikiamomis paslaugomis ir tuo patvirtina, kad yra susipažinęs su Mokyklos vidaus taisyklėmis ir įsipareigoja jų besąlygiškai laikytis.

Aš, pažymėdamas (-a) laukelyje, kad sutinku su šiomis taisyklėmis, patvirtinu, kad susipažinau su šiomis Taisyklėmis, sutinku jų laikytis bei prisiimu atsakomybę už Taisyklėse nustatytų sąlygų ir pareigų nesilaikymą bei šiuo nesilaikymu sukeltas pasekmes.

Patvirtinu, kad atidžiai perskaičiau ir supratau visą tekstą.