Privatumo politika

Sveiko stuburo mokyklos pranešimas apie privatumą ir asmens duomenų saugojimą

Sveiko stuburo mokyklos (toliau – Mokyklos) pranešimas apie privatumą ir asmens duomenų saugojimą (toliau – Pranešimas) yra privalomas visiems asmenims, kurie naudojasi Mokyklos paslaugomis bei dalyvauja Mokyklos rengiamuose mokymuose, seminaruose pratybose ir kt. renginiuose, kurie rengiami Mokykloje ir už jo ribų. Visi asmenys, norintys naudotis Mokyklos paslaugomis (toliau – Lankytojai), privalo susipažinti su šiuo pranešimu ir patvirtinti sutikimą su jo sąlygomis. Už nepilnamečius atsako jų tėvai.

Mokykla paslaugų teikimo tikslais kaupia ir tvarko šiuos Lankytojo duomenis:

Vardas ir pavardė: kaupiami, tvarkomi ir saugomi ketverius metus nuo paskutinės paslaugos suteikimo datos;

Elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: kaupiami, tvarkomi ir saugomi ketverius metus nuo paskutinės paslaugos suteikimo datos;

Lankytojui išreiškus pageidavimą gauti Mokyklos pasiūlymus elektroniniu paštu ir/ar telefonu, jo elektroninio pašto adresas ir telefono numeris kaupiamas, tvarkomas ir saugomas iki tol, kol Lankytojas atsisako gauti Mokyklos pasiūlymus.

Lankytojui pareikalavus Mokykla ištrina visą Lankytojo apie jį Mokyklai pateiktą informaciją išskyrus tą, kurią privalo saugoti pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus juose nustatytą laiką.

Mokykla turimų Lankytojo asmens duomenų be išankstinio raštiško Lankytojo prašymo ar sutikimo neperduoda tretiesiems asmenims.